JW Tryck grundades av Jan Wallsten i Alvesta 1996.

Innan företaget startades var Jan anställd hos KF Göta, reklamavdelningen, där han utförde tryckning av reklamblad, infoblad samt allt kontorstryck.

Efter omorganisationen på KF Göta fick Jan förfrågan om att köpa ut tryckeridelen och det gjordes.
 
JW Tryck startades upp med en liten tvåfärgspress men år 2000 insåg Jan att kapaciteten behövde ökas samt att kunna utföra vissa efterbehandlingar.

Maskinparken utökades med en ny press Fuji samt en plockmaskin för att kunna broschyr- och rygghäfta. Allt eftersom kundernas förfrågningar ökade införskaffades falsmaskin, borrmaskin, blocklimningsaparatur för att kunna utföra arbetet själv.

2004 byttes skärmaskinen ut till en ny digital

2007 införskaffades även rippmaskin för filmframkallning för egenframställning

Idag har företaget en bred kundgrupp. Allt ifrån små och stora företag, föreningar och tryckning åt privatpersoner.
 

JW Tryck © 2009